News of the day

Thông báo về việc bảo trì hệ thống

14/06/2014 | 22:15

Bắt đầu từ 16g ngày 14/6/2014 hệ thống internet VDC bảo trì nên ảnh hưởng đến kết nối cuộc gọi đi nước ngoài (Gọi được nhưng chất lượng kém hoặc không gọi được ) .Dự kiến bảo trì đến 10g sáng 15/06/2014 sẽ kết thúc .Kính mong quý khách hàng thông cảm cho sự bất tiện này


images_3

News info on the Galaxy S III

22/03/2012 | 16:12

New smartphone unveiled more prepared for those who are using eVoizvn software to International calling and like the Samsung product line, this is good news.

Search date : from   to